Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Opschoondag

26 maart 2018

De landelijke Opschoondag van 24 maart was een groot succes. Jong en oud hielp mee om Baarle-Nassau vrij van zwerfafval te krijgen. Maar liefst 270 mensen uit onze gemeente staken de handen uit de mouwen. Vorig jaar waren dat nog 180 personen. Onze inwoners gingen aan de slag met het opruimen van zwerfafval, het wieden van onkruid en het schoonmaken van straatmeubilair, zoals bankjes en speeltoestellen.

Jeugdgemeenteraad

Ook de ‘Jeugdgemeenteraad over de grens’ hielp enthousiast mee. Zeven jeugdraadsleden en hun begeleider Tobias Hamer maakten een ronde door Baarle om het zwerfafval op te ruimen. Zij leverden allen een volle vuilniszak in bij het gemeentehuis. Meedoen aan de Opschoondag was een van de actiepunten uit hun Jaarprogramma.

Samen

De gemeente stelde opruimmaterialen, zoals prikkers en vuilniszakken, ter beschikking. Ook zorgde de gemeente voor de afvoer van het verzamelde afval. En natuurlijk was er een smakelijke beloning voor iedereen die had meegeholpen. De gemeente heeft tijdens de landelijke Opschoondag nauw samengewerkt met Woonstichting Leystromen.

Stichting

De landelijke Opschoondag is een initiatief van de Stichting Nederland Schoon. Deze stichting heeft als doel Nederland schoner te maken door het voorkomen én bestrijden van zwerfafval. In een schone omgeving voelen mensen zich gelukkiger en veiliger. En natuurlijk is schoon beter voor het milieu.

Foto: Erwin Goossens en Tobias Hamer