Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog hebben een gezamenlijke fietsverbinding aangelegd

18 april 2018

De gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau hebben tussen de Hoogbraak en de Schoolstraat half april een fietspad van puinverharding aangelegd. Door de aanleg van dit pad kunnen fietsers op een veiligere manier vanaf de Hoogbraak/Nonnenkuil naar de Schoolstraat fietsen. Hierdoor kunnen de fietsers een gedeelte van de drukkere provinciale weg ontwijken.Het pad gaat over Belgisch en Nederlands grondgebied. De gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog hebben deze internationale fietsverbinding gezamenlijk mogelijk gemaakt.