Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Gemeenteraad krijgt antwoord op vragen over verhuiskosten burgemeester

26 april 2018

Het Presidium van de gemeenteraad van Baarle-Nassau heeft de algemeen directeur van de ABG- organisatie gevraagd om samen met Capra Advocaten een analyse te maken van het traject van aanvraag tot en met afhandeling van de declaratie dubbele woonlasten van burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf. De resultaten zijn bekend en op 25 april 2018 besproken in de gemeenteraad. (Bekijk hier het raadsvoorstel (PDF, 327 kb)  en de rapportage (PDF, 355 kb) ).

Daarbij zijn drie vragen geformuleerd door het presidium:

  • is de van toepassing zijnde regeling goed toegepast?
  • heeft de burgemeester in deze casus integer gehandeld?
  • wat zijn de verbeterpunten voor de ABG-organisatie?

Om deze vragen te beantwoorden hebben de onderzoekers direct betrokkenen geïnterviewd en diverse schriftelijke documenten geraadpleegd.

Conclusies en aanbevelingen

De afhandeling van de declaratie dubbele woonlasten laat zich lezen als een opeenstapeling van zaken die niet goed gingen of die in elk geval de correcte afhandeling van het dossier niet bevorderden. Uit het onderzoek blijkt nergens dat de burgemeester of de organisatie niet naar eer en geweten hebben gehandeld.

Niet gebleken is dat de burgemeester bewust – laat staan opzettelijk – heeft bewerkstelligd meer vergoed te krijgen dan waar zij recht op had. Door het overlaten van (delen van) de declaratie aan anderen heeft zij haar rol als declarant wel te ver van zich af georganiseerd, iets dat zij achteraf ook erkent.

Van de griffier en de gemeentesecretaris had in dit dossier meer sturing en scherpte in hun rol mogen worden verwacht. Dat is iets dat zij achteraf ook onderkennen.

Persoonlijke brief

In een persoonlijke brief aan de gemeenteraad onderschrijft de burgemeester dat nog eens: ‘ik had zelf scherper moeten zijn in het hele proces en de zaak niet uit handen moeten geven. Dit is een harde en zure les voor mij.”

De burgemeester betreurt de situatie die is ontstaan zeer. Ook voor alle betrokkenen in de organisatie die tot het laatste moment steeds in de volle overtuiging zijn geweest, dat zij destijds naar eer en geweten juist hebben gehandeld.

Leerstof organisatie

Het belangrijkste advies voor de ABG organisatie is deze casus te beschouwen als leerstof hoe om te gaan met zaken die kunnen raken aan de integriteit van bestuurders en ambtenaren, zoals (i) eigen verantwoordelijkheid nemen, (ii) transparantie / openheid van zaken, (iii) kritische vragen stellen en (iv) bewuste betrokkenheid van meerdere personen. Bij (om welke reden dan ook) kritische dossiers is het leerpunt dat overzicht op en sturing van het proces belangrijk zijn.

De gemeenteraad was unaniem over de uitkomsten van de analyse: leren van deze fouten en samen weer aan de slag voor de gemeente Baarle-Nassau. Later dit jaar ontvangt de gemeenteraad graag een terugkoppeling van de organisatie over de opvolging van de aanbevelingen uit de analyse.