Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Lintjesregen 2018

26 april 2018

Op donderdag 26 april ontvingen drie inwoners van de gemeente Baarle-Nassau een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester De Hoon-Veelenturf reikte de onderscheidingen uit. Alle drie de decorandi zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Ad Severijns
De heer Ad Severijns (1955) ontving een Koninklijke Onderscheiding voor zijn jarenlange lidmaatschap van de gemeenteraad van Baarle-Nassau. Sinds maart 1994 is de heer Severijns onafgebroken lid geweest van de gemeenteraad. Hij nam namens de Vooruitstrevende Partij Baarle (VPB) zitting in de raad. De laatste twaalf jaren deed hij dat als fractievoorzitter van de VPB. Met de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart jongstleden kwam een einde aan zijn vierentwintigjarig raadslidmaatschap. Voor deze lange periode van maatschappelijke betrokkenheid en de voorbeeldfunctie die hij daarbij vervulde, is de heer Severijns benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Jeanny Wouters-Bekkers
Mevrouw Jeanny Wouters (1958) is al sinds 1977 actief in het vrijwilligerswerk. De eerste periode (tot 1997) was zij actief voor de EHBO-vereniging Eersel en voor de Severinusstichting in Oerle.
Sinds 1997 is zij één van de drijvende krachten van de Baarlese ondernemersvereniging. Zij was mede-initiatiefnemer van de Stichting Ondernemend Baarle (StOB), een overkoepelend orgaan waar zowel Nederlandse als Belgische ondernemers lid van zijn. Mevrouw Wouters heeft zitting in het bestuur van de StOB en zij is ook lid van de StOB-werkgroep Midzomernachtfair. Dankzij haar tomeloze inzet heeft zij Baarle toeristisch en recreatief op de kaart gezet en daarbij de belangen van Baarlese ondernemers behartigd.

Veel mensen in Baarle kennen haar als redacteur/presentatrice bij ‘De Stille Genieter’: de Lokale Omroep Baarle. Als correspondent schrijft zij ook artikelen in Ons Weekblad. In haar artikelen en reportages stelt ze de inwoners van Baarle centraal en biedt hen op die manier een podium.

Daarnaast is mevrouw Wouters jaarlijks actief als collectant voor de Maag, Lever, Darmstichting. Ook helpt zij bij activiteiten in het dorp, zoals de wielerronde en de Enclavecross. Sinds 2016 is zij Prinses Carnaval in Baarle. Voor haar verbindende rol in Baarle en voor haar jarenlange inzet voor de Baarlese gemeenschap is mevrouw Wouters benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Ad Baijens
De heer Ad Baijens (1951) is al meer dan veertig jaar actief als vrijwilliger in de kynologie (kennis over rashonden). Hij zet zich met name in voor de Nederlandse vereniging Epagneul Français, een Frans-Bretons jachthondenras. De heer Baijens was de drijvende kracht achter de fusievereniging van de diverse Epagneul en Breton hondenclubs in Nederland. Naast diverse bestuursfuncties, zoals voorzitter en secretaris, leverde hij ook bijdrages aan het clubblad. Momenteel bekleedt hij nog steeds de functie van secretaris bij de fusievereniging Epagneul Vereniging Nederland.

De heer Baijens is zelf ook eigenaar van een kennel geweest, waarmee hij bijdragen leverde aan de rasontwikkeling van de jachthond Epagneul. Hij nam ook actief deel aan proeven en veldwedstrijden voor dit jachthondenras in Nederland en in het buitenland. Tevens treedt de heer Baijens op als nationaal en internationaal Keurmeester Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden (ORWEJA). Al sinds 1977 verzorgt hij trainingen bij de Teteringse Hondenschool en geeft hij als ervaren kynoloog presentaties, workshops en trainingen. Voor deze jarenlange en tomeloze inzet voor mens en dier, waarbij hij anderen stimuleerde en een voorbeeldfunctie vervulde, is de heer Baijens benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.