Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

BAARLE! en Keerpunt’98 presenteren coalitieakkoord

03 mei 2018

De gemeenteraad van Baarle-Nassau heeft op 2 mei Hans van Tilborg en Nico Sommen als nieuwe wethouders benoemd. Daarnaast hebben BAARLE! en Keerpunt’98 het coalitieakkoord gepresenteerd. De titel van het akkoord is “Samen toekomstgericht”.

Het coalitieakkoord is een uitnodiging aan u voor de komende jaren. Samenwerken met u als inwoner, ondernemer, vereniging of maatschappelijke instelling is het uitgangspunt om beleid en plannen te maken. Ook vindt de nieuwe coalitie samenwerken met het gemeentebestuur van Baarle-Hertog erg belangrijk. Het coalitieakkoord is een akkoord op hoofdlijnen. Op www.baarle-nassau.nl/college vindt u meer informatie.

Na de benoeming van Hans van Tilborg tot wethouder, neemt Francois van der Velden zijn plaats in de gemeenteraad in. Ook hij is geïnstalleerd tijdens de gemeenteraadsvergadering van 2 mei 2018.