Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Gemeenteraadsvergadering woensdag 23 mei 2018

17 mei 2018

De gemeenteraad van Baarle-Nassau vergadert op 23 mei 2018 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze vergaderingen zijn openbaar en iedereen is dan ook van harte welkom. U kunt de vergadering ook rechtstreeks beluisteren via de Lokale Omroep Baarle (87,8).

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen en/of aanpassing van de agenda
 3. Aanwijzen van een voorstemmer
 4. Spreekrecht belangstellenden
 5. Beëdiging / toelating burgerleden
 6. Vaststelling van besluitenlijsten
 7. Mededelingen
 8. Terugkoppeling vanuit de klankbordgroep
 9. Ingekomen stukken
 10. Raadsvoorstel Vrije tijdseconomie
 11. Raadsvoorstel Deelname aan het regiobod van Landstad Baronie
 12. Vragenuur
 13. Sluiting

Meer informatie over agendastukken vindt u op www.baarle-nassau.nl/gemeenteraad. Onder ‘raadsinformatie’ treft u de agenda’s van de vergadering aan.

Inspreken

Iedereen is welkom als toehoorder. In alle vergaderingen kunt u gebruik maken van het spreekrecht als het gaat om de onderwerpen die op de agenda staan. Iedereen die het woord wil voeren kan zich tot 4 uur voor de vergadering bij de griffier aanmelden via 088- 3821111 of ekooi@baarle-nassau.nl.