Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Portefeuilleverdeling burgemeester en wethouders gemeente Baarle-Nassau

15 mei 2018

In de gemeente Baarle-Nassau vormen BAARLE! en Keerpunt ’98 de nieuwe coalitie. Op dinsdag 8 mei 2018 kwam het nieuwe college van burgemeester en wethouders voor het eerst in vergadering bijeen. In deze vergadering is de portefeuilleverdeling vastgesteld. Deze is als volgt:

Burgemeester M.H.M.R. (Marjon) de Hoon-Veelenturf

 • Openbare orde en veiligheid
 • Coördinatie bestuur en beleid, waaronder veerkrachtig bestuur
 • Intergemeentelijke, regionale en internationale samenwerking
 • Integrale Handhaving
 • Algemene juridische zaken en juridische kwaliteitszorg
 • Communicatie en voorlichting
 • Burgerparticipatie
 • Bevolking- en Burgerzaken
 • Vreemdelingenbeleid

Wethouder J.J.M. (Hans) van Tilborg

 • 1e locoburgemeester
 • Ruimtelijke ordening
 • Bouwzaken
 • Wonen en Volkshuisvesting
 • Wegen en verkeer
 • Openbare werken en groenbeheer
 • Riolering en waterbeheer
 • Financiën
 • Personeel en organisatie
 • Dienstverlening en digitalisering

Wethouder N.J.E. (Nico) Sommen

 • 2e locoburgemeester
 • Zorg en Welzijn
 • Werk en inkomen
 • Jeugd- en jongerenbeleid
 • Sport
 • Onderwijs
 • Kunst, cultuur en monumentenzorg
 • Recreatie en toerisme
 • Economische zaken
 • Duurzaamheid, natuurbeleid, milieu en afval