Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Baarle-Nassau sluit aan bij breed actieprogramma energie en klimaat

06 juni 2018

Vertegenwoordigers van ruim 80 overheden, 100 maatschappelijke organisaties en 130 bedrijven hebben begin juni op de Klimaattop Zuid in Breda afspraken gemaakt over allerlei acties om klimaatverandering het hoofd te bieden en slimmer om te gaan met energie. Ook de gemeente Baarle-Nassau doet mee. Met 800 deelnemers was de top in de FutureDome een groot succes.

Wethouder Nico Sommen: “het college van B&W van Baarle-Nassau onderschrijft de doelstellingen van het klimaatmanifest en daarmee de uitkomsten van de klimaattop. In ons coalitieakkoord schenken wij bijzondere aandacht aan duurzaamheid en duurzaam ondernemen.”

De gemaakte afspraken gaan over thema’s als duurzame energie, circulaire economie en klimaatadaptatie: het klimaatbestendig maken van onze leefomgeving tegen extreme regenval, hitte en droogte. Dit is de basis voor een nog op te stellen Actieprogramma Klimaatstroom Zuid. Zuid-Nederland is bereid een stap extra te zetten om de landelijke klimaatdoelstellingen te halen. In het najaar ligt daarvoor een concreet uitgewerkt actieprogramma met de vraag aan het Rijk om dit programma (straks) actief met een bijdrage te ondersteunen.

Er zijn al heel veel duurzame initiatieven in Zuid-Nederland. Op de Klimaattop Zuid zijn deze initiatieven bij elkaar gekomen. Dat leidt tot nieuwe energie, versnelling, kennisdeling, koppeling van initiatieven, nieuwe ideeën en verdieping. Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties kijken over grenzen heen en hebben de intentie uitgesproken om elkaar te blijven versterken en op te jutten de klimaatdoelstellingen te halen.