Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Doe de Zonnescan Brabant!

18 juli 2018

Samen met u als inwoner willen we de gemeente duurzamer maken. De Zonnescan is hier een goed voorbeeld van. Want wilt u weten of uw dak geschikt is voor zonnepanelen? En woont u in de provincie Noord-Brabant? Maak dan gebruik van de Zonnescan Brabant. Dit is een initiatief van de provincie Noord-Brabant. Ruim 41.000 Brabanders gingen u voor.

Aan de slag!

Ga naar www.zonnescanbrabant.nl en zoek op de digitale kaart uw adres op. Als u op uw huis klikt krijgt u informatie over hoeveel energie die zonnepanelen op uw dak kunnen opwekken. Ook de kosten van zonnepanelen en hoeveel geld u kunt besparen op de energierekening zijn meteen te zien.

Hoe steekt de Zonnescan in elkaar?

Om wateroverlast en overstromingen te voorkomen is de hoogte van de provincie nauwkeurig in kaart gebracht. Hiervoor zijn lasermetingen gedaan vanuit een vliegtuig. Deze gegevens gebruikt de Provincie nu voor de Zonnescan Brabant. De helling en de richting van de daken zijn bepaald en de schaduw van gebouwen en bomen zijn in kaart gebracht. Zo maakt de Zonnescan een inschatting over hoeveel zonnepanelen op uw dak passen en hoeveel elektriciteit deze kunnen opwekken. U krijgt zo snel te zien of zonnepanelen interessant voor u zijn.

Energieneutraal Brabant

Brabant heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Om deze ambitie te behalen willen wij als gemeente samen met u als inwoner hier aan meewerken. Met de Zonnescan hoopt de provincie de inwoners van Brabant te motiveren om over te stappen op zonne-energie.