Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Proef: Nederlandse en Belgische politie samen op pad in het grensgebied

22 augustus 2018

Politie Zeeland-West-Brabant

De Belgische politie in de regio Turnhout en de Nederlandse politie in het basisteam Markdal (district De Baronie, eenheid Zeeland-West-Brabant) gaan nog meer samenwerken. Zij starten een proef waarbij eens per maand een Belgische en een Nederlandse agent samen per auto op pad gaan in het grensgebied.

Inwoners in de regio van Alphen, Chaam tot Baarle-Hertog/Nassau, Zondereigen en Turnhout kunnen de agenten tegenkomen in een Belgische of een Nederlandse politieauto. De Nederlandse collega heeft volledige bevoegdheid in Nederland, de Belgische collega ondersteunt dan. Dat is in België precies andersom. De proef staat los van de reguliere surveillances die de beide korpsen in hun eigen werkgebied doen.

Deze internationale, grensoverschrijdende proef moet leiden tot meer informatie-uitwisseling en meer efficiency. Het werkgebied wordt vergroot, omdat de grens geen belemmering meer is om politietaken uit te voeren. De eerste resultaten worden in 2019 geëvalueerd.

Burgemeester Marjon De Hoon-Veelenturf is blij met deze internationale proeftuin: “achter de schermen werken beide korpsen al meer en meer samen. Deze proef zorgt er voor dat de politie aan beide zijden van de grens ook zichtbaar waakzaam en dienstbaar is. Criminaliteit houdt niet op bij de grens. Ik ben ervan overtuigd dat we dat ook beter kunnen bestrijden met deze proef. Ik kijk met vertrouwen uit naar de eerste resultaten.”

Teamchef Marco Smulders voegt toe: “Onze samenwerking is natuurlijk niet nieuw, maar we willen ‘m op deze manier intensiveren. We blijven meerdere keren per jaar gezamenlijke controleacties houden, maar gaan vanaf eind augustus ook gezamenlijk surveilleren. Daarmee wordt onze samenwerking meer zichtbaar: als een inwoner van de gemeente Alphen-Chaam of Baarle-Nassau de politie nodig heeft, dan kan het gebeuren dat er een Belgische politieauto voor komt rijden met daarin een Nederlandse én een Belgische politieagent. Dit kan andersom in België dus ook zo zijn.”