Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Woonvisie 2018-2023: 'Baarle BRUIST, in Baarle kom je thuis'

30 augustus 2018

Bestaande, nieuwe, jonge en oude inwoners moeten zich thuis voelen in de gemeente Baarle-Nassau, nu en in de toekomst. ‘In Baarle kom je thuis’, staat centraal in de gemeentelijke woonvisie 2018-2023. De woonvisie geeft op hoofdlijnen aan wat daarvoor nodig is.

Samenwerken

Samenwerken is noodzakelijk. Samen met de markt, Leystromen, huurdersorganisatie Uw Huurdersraad, de dorpsraad Ulicoten, zorg- en welzijnsinstellingen en andere partners zorgen we ervoor dat het goed wonen is en blijft in Baarle-Nassau. Deze partijen hebben de gemeente ook geholpen om de woonvisie op te stellen.

Bouwen en verbouwen

De gemeente wil de komende jaren inzetten op aanpassing van bestaande woningen, zodat die klaar zijn voor de toekomst. Zo moeten woningen energiezuiniger worden en geschikt zijn om ook op hoge leeftijd in te kunnen wonen. Dit pakken we samen met bewoners en woningeigenaren op.

Nieuwbouw blijft daarnaast nodig en wenselijk als aanvulling op het bestaande woningaanbod. Voorrang krijgen de komende jaren de grotere locaties Maaijkant in Ulicoten en het vervolg van de woonwijk Limfa in Baarle-Nassau. Voor dat laatste project is fase 3 in juli 2018 in de verkoop gegaan.

Nieuwe voorzieningen

De gemeente wil ook ruimte bieden aan plannen op het gebied van wonen en zorg, dagbesteding, om eenzaamheid tegen te gaan en gezondheid en vitaliteit te bevorderen. De woonvisie geeft aan dat de behoefte hieraan groeit in de komende jaren.

Vervolg

Het is op 19 september 2018 aan de gemeenteraad om de nieuwe gemeentelijke woonvisie vast te stellen. Nadat de gemeenteraad de woonvisie heeft vastgesteld, stelt het college een uitvoeringsagenda op. Daarin staat welke acties er uit de woonvisie volgen en met wie we kunnen samenwerken.