Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

College biedt gemeenteraad begroting 2019-2022 aan

02 november 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau bieden de gemeenteraad een structureel sluitende begroting 2019-2022 aan. Op 7 en 13 november behandelt de gemeenteraad de voorgestelde begroting.

De begroting laat zien dat Baarle-Nassau een gezonde gemeente is. Er is geld om te besteden. Het college heeft alle plannen voor Castelre, Ulicoten en Baarle-Nassau in de komende jaren zoveel mogelijk in de begroting meegenomen. “Om er voor te zorgen dat de gemeente Baarle-Nassau ook in de toekomst die fijne plek blijft waar inwoners en ondernemers zich thuis voelen, moeten wij blijven investeren in onze gemeente. Dit wordt mede ingegeven door ontwikkelingen als de vergrijzing en de opgave om onze samenleving te verduurzamen. We willen investeren op al onze bestuursthema’s. Dus we willen investeren in Wonen, Leven, Werken en Besturen en samenwerken. Aan grote investeringen als het CCB en een veld voor de hockeyclub hebben we voor het eerst bedragen gekoppeld. ”, geeft wethouder Hans van Tilborg (Financiën) aan.

Leven

Duurzaamheid een belangrijk thema. Wethouder Nico Sommen: “We moeten verduurzamen. We zijn het verplicht aan onze kinderen en kleinkinderen om nu te investeren in verduurzamen. We krijgen een stevige opdracht om in te vullen. Daarom maken we in 2019 een duurzaamheidsvisie. Aan de hand van deze visie gaan we gericht aan de slag. Dit is een boeiende uitdaging voor ons allemaal.”

Wonen

Diverse straten moeten aangepakt worden in 2019. Op het programma staan een reconstructie van de Kapelstraat, de Goorweg en de Generaal Maczeklaan. “Niet alleen boven de grond, maar ook onder de grond moeten we investeren. Uit inspecties blijkt dat we riolering moeten vervangen. Daarbij houden we rekening met de klimaatverandering. Ook bij hevige regenbuien willen we er voor zorgen dat de voeten van onze inwoners droog blijven. Omdat er veel moet gebeuren, moeten we de rioolheffing verhogen. Dit is nodig omdat deze altijd kostendekkend moet zijn”, aldus wethouder Hans van Tilborg.

Werken

De lokale economie is meer is dan Toerisme en Recreatie alleen . “We willen meer betekenen voor onze ondernemers. We gaan meer werk maken van het vestigingsklimaat en arbeidsmarktbeleid in onze gemeente. Met de ondernemers willen we een economische toekomstvisie opstellen”, vertelt wethouder Nico Sommen.

Besturen en samenwerken

Als unieke grensgemeente heeft de gemeente Baarle-Nassau de uitdaging om met Nederlandse en Belgische buurgemeenten samen te werken. “Zowel in Nederland als in België waren in 2018 gemeenteraadsverkiezingen. We zoeken onze buurgemeenten in Nederland en België op om over elkaars plannen voor de komende jaren te spreken en de samenwerking te zoeken. Veiligheid is dan zeker een gespreksthema, alsook onze plannen voor internationale proeftuinen om grensoverschrijdende samenwerking nog verder te verbeteren.” Vertelt burgemeester De Hoon-Veelenturf.

Woonlasten

Ook de woonlasten voor 2019 worden met de nieuwe begroting vastgesteld. “Uitgangspunt voor het financieel beleid is dat we de lastendruk voor onze inwoners en bedrijven zo veel mogelijk willen beperken. De gemiddelde woonlasten nemen voor onze inwoners gemiddeld met 3,1% toe. Dit komt vooral door de noodzakelijke stijging van de rioolheffing met 7,6%. “ licht wethouder Hans van Tilborg toe. In de begroting is uitgegaan van een opbrengstenstijging van de OZB met 3%. Nieuwe woningen zorgen daarbij al voor een opbrengstenstijging van 1%. De afvalstoffenheffing stijgt met 1,5%. Per 1 januari 2019 schaffen we de hondenbelasting af. .

Begrotingswebsite gemeente Baarle-Nassau bekijken?

Benieuwd naar de begroting 2019 van de gemeente Baarle-Nassau? Op de website baarlenassau.begroting-2019.nl leest u alles over de gemeentelijke begroting.