Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Wethouder Sommen op bezoek bij pleeggezin in Baarle-Nassau

06 december 2018

De eerste week van november was het de Week van de Pleegzorg. Pleegzorgaanbieders en gemeenten brachten het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders onder de aandacht.

Het bezoek van wethouder Sommen aan een pleeggezin in Baarle-Nassau laat zien hoeveel bewondering we moeten hebben voor pleegouders. Zij vangen kinderen op in een gezin omdat ze niet bij hun eigen ouders kunnen wonen. Dit kan voor een korte of langere tijd zijn. Zo geven de pleegouders die kinderen een kans om in een normale leefomgeving verder op te groeien.

Netwerkpleegzorg

Bij het pleeggezin waar wethouder Sommen op bezoek ging woont hun kleinkind. Hij woont hier al vanaf zijn babytijd en blijft tot hij volwassen zal zijn bij zijn opa en oma. Ook dit is pleegzorg: netwerk pleegzorg. Dit houdt in dat het kind in zijn eigen netwerk blijft. Dat kan naast familie ook bijvoorbeeld  bij vrienden, bekenden van school of sportclub zijn. Pas als dat niet lukt, zoekt pleegzorg naar een plekje in een ‘vreemd’ gezin.

Pleegzorg

Pleegzorg is er in verschillende vormen. Het moet passen bij het kind en de behoefte aan pleegzorg.

Het kan voor korte tijd (maximaal 1½ jaar) of lange tijd zijn. Ook deeltijdpleegzorg, zoals bijvoorbeeld een weekend in de maand en in vakanties, is mogelijk.

Kinderen opvangen in een pleeggezin voorkomt dat zij onnodig in de gespecialiseerde jeugdzorg terechtkomen.

Pleegzorg en gemeente

Uit het bezoek van de wethouder blijkt weer maar eens hoe belangrijk pleegzorg is. Het is fijn als er voldoende pleeggezinnen zijn. We gaan als gemeente Baarle-Nassau bekijken op welke andere manier we hier aandacht aan kunnen geven.

Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp die onder de verantwoordelijkheid van gemeenten valt.

Meer weten?

Meer weten of interesse om pleeggezin te worden? Kijk op www.juzt.nl.