Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Gaat het licht uit in Castelre?

30 januari 2019

Deze winter kan er bij koud winterweer mogelijk een stroomtekort ontstaan in België. De Belgische overheid heeft maatregelen genomen. Castelre is aangesloten op het Belgische stroomnet en kan te maken krijgen met deze maatregelen. Dat heeft de Belgische overheid onze gemeente laten weten.

Mocht het zover komen, dan kijkt de gemeente met de Belgische overheid of er nog andere maatregelen nodig zijn.

Welke maatregelen heeft België genomen?

Om het gat in de Belgische stroomvoorziening te dekken, heeft het Belgische Engie Electrabel extra stroom “verzameld”. Om in België stroom te besparen, treedt op bepaalde tijden het zogeheten afschakelplan in werking. Een klein deel van België moet het dan drie uur zonder stroom doen. Steeds is dat een ander deel van België. Dit geldt dus ook voor Castelre omdat Castelre stroom krijgt via Belgische verdeelstations. Het gaat om woningen in Castelre die door het elektriciteitsnet vanuit België worden gevoed.

Hoe komt het dat België mogelijk stroom tekort komt?

België wekt vooral stroom op met kerncentrales. Het grootste deel van de kernreactoren werkt niet en er is in de wintermaanden meer elektriciteit nodig is.

Hoe blijven inwoners op de hoogte?

Het gemeentebestuur heeft afgesproken dat de communicatie en berichtgeving hierover nu nog via de energieleveranciers en via de media loopt. Mocht het afschakelplan in werking treden, dan bekijken we of extra communicatie nodig is.