Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Raadscommissies vergaderen volgende week

31 januari 2019

In de week van 4 februari vergaderen de raadscommissies weer. We kennen drie raadscommissies. Deze vergaderen op de volgende dagen:

  • Commissie Ruimte en Economie op dinsdag 5 februari
  • Commissie Mens en Maatschappij op donderdag 7 februari

     

Er is deze periode geen vergadering van de commissie Bestuur en Middelen

Iedere vergadering begint om 19.30 uur. In de commissievergaderingen discussiëren commissieleden over raadsvoorstellen. Ze bepalen of deze voor besluitvorming naar de gemeenteraad kunnen. De eerstvolgende gemeenteraadsvergadering is op woensdag 20 februari

Meer informatie over de raadscommissies vindt u op www.baarle-nassau.nl/gemeenteraad. Onder ‘raadsinformatie’ treft u de agenda’s van de vergadering aan.

U bent van harte welkom als toehoorder. In alle vergaderingen kunt u gebruik maken van het spreekrecht als het gaat over de onderwerpen die op de agenda staan. Als u het woord wilt voeren moet u zich bij de griffier aanmelden. Dat kan via 013-5075214 of hdame@baarle-nassau.nl. U kunt dit doen tot 4 uur voor de vergadering.