Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Vanaf nu online te zien waar graafwerkzaamheden plaatsvinden

18 januari 2019

We zijn pas overgegaan op een digitaal systeem (MOOR genaamd) voor het beheren van kabels en leidingen. Hiermee is het plannen, vergunnen, uitvoeren en de administratieve afhandeling van werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur digitaal gemaakt. Op deze manier kunt u als inwoner heel gemakkelijk zien waar graafwerkzaamheden plaatsvinden waarvoor een vergunning is verleend.

Waarom een digitaal systeem?

De gemeente probeert hiermee hinder als gevolg van graafwerkzaamheden door netbeheerders, grondroerders en andere partijen tot een minimum te beperken. Op deze manier ontstaat er meer grip (sturing, regie en coördinatie) op deze werken en verbetert het de samenwerking.

Overzichtskaart met de op dit moment lopende vergunningen voor graafwerkzaamheden

Via deze link, komen bezoekers op de publieke MOOR-kaart die inzoomt op de gemeente Baarle-Nassau. Op deze kaart worden de op dit moment lopende vergunningen voor graafwerkzaamheden getoond inclusief een beknopte set van informatie zoals start- en einddatum, adres en netbeheerder.