Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Eerste Dorpsduim is voor Castel Kermis

27 februari 2019

In 2018 introduceerde de gemeente Baarle-Nassau voor de drie dorpskernen de dorpsduim. De dorpsduim is bedoeld als waardering voor plannen of ideeën om de saamhorigheid of leefbaarheid in uw dorpskern te verbeteren. Aan de dorpsduim is een eenmalig bedrag van 500 euro verbonden als bijdrage om mooie plannen voor uw dorpskern uit te voeren.

Hoe is de eerste dorpsduim uitgereikt?

Op 18 februari 2019 hebben burgemeester en wethouders bekend gemaakt wie de eerste dorpsduim Castelre mag ontvangen. Deze is overhandigd aan de dorpsraad Castelre in oprichting met als doel de kermis in Castelre (Castel Kermis) te waarderen met een tegemoetkoming in de organisatiekosten.

Wat is het idee achter de dorpsduim Castelre?

De dorpsraad in oprichting van Castelre ziet de eenmalige vergoeding als aanmoediging voor organisatie van de kermis in Castelre om door te gaan met de al zo lang bestaande unieke jaarlijkse kermis waarbij deelnemers en publiek zich veilig kunnen verplaatsen tussen de terreinen. De dorpsraad wil de Dorpsduim een plaats geven in café In Holland als voor een ieder zichtbare erkenning en waardering van de gemeente Baarle-Nassau.

Hoe zit het met de dorpsduim voor de andere dorpen?

Later dit jaar maakt de gemeente bekend wie de dorpsduimen voor Ulicoten en de dorpskern Baarle-Nassau ontvangt. Voor Ulicoten is de aanmeldtermijn gesloten en heeft de gemeente vier aanmeldingen ontvangen. Voor de dorpskern Baarle-Nassau heeft de gemeente inmiddels een aanvraag ontvangen. Inwoners van de dorpskern Baarle-Nassau kunnen tot 1 april 2019 plannen aandragen die voor de dorpsduim in aanmerking kunnen komen.

Meer weten of aanmelden voor de dorpsduim Baarle-Nassau?

Op www.baarle-nassau.nl/dorpsduim leest u meer over de dorpsduim. Wilt u overleggen over uw idee? Neem dan contact op met Kees Robben of Jeroen Leemans via communicatie@abg.nl of via 14 013. Via het mailadres communicatie@abg.nl kunt u uw idee voor de dorpsduim ook aanmelden.