Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Gemeente kiest voor milieuvriendelijk deeltaxi-, leerlingen- en dagbestedingsvervoer

09 april 2019

Onze gemeente gaat voor milieuvriendelijk deeltaxi-, leerlingen- en dagbestedingsvervoer. De gemeente tekenden hiervoor, samen met zeven andere gemeenten in de Regio West-Brabant, een akkoord ondertekend met Deeltaxi West-Brabant. Het akkoord heet ‘Zero-Emissie Doelgroepenvervoer 2025’. Het akkoord zet in op reizen zonder uitstoot. Denk bijvoorbeeld aan vervoer dat rijdt op waterstof of elektriciteit. Wethouder Nico Sommen ondertekende het akkoord namens onze gemeente.

Akkoord van Parijs

Dit is één van de maatregelen om de doelstellingen uit het akkoord van Parijs te realiseren. Het deeltaxivervoer betreft alle West-Brabantse gemeenten die door dit akkoord allemaal vergroenen. Doordat acht gemeenten ondertekenden zetten zij niet alleen in op groen deeltaxivervoer maar óók op groen leerlingen- en dagbestedingsvervoer. Na Publiek Vervoer Groningen Drenthe, Stroomlijn, gemeente Amsterdam, gemeente Den Haag en gemeente Hoorn doet nu ook regio West-Brabant mee aan dit akkoord.