Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Raadscommissies vergaderen volgende week

23 april 2019

In de week van 29 april vergaderen de raadscommissies weer. We kennen drie raadscommissies. Deze vergaderen op de volgende dagen:

  • Commissie Ruimte en Economie: dinsdag 30 april
  • Commissie Bestuur en Middelen: woensdag 1 mei
  • Commissie Mens en Maatschappij: donderdag 2 mei

Iedere vergadering begint om 19.30 uur. In de commissievergaderingen discussiëren commissieleden over raadsvoorstellen. Ze bepalen of deze voor besluitvorming naar de gemeenteraad kunnen. De eerstvolgende gemeenteraadsvergadering is op woensdag 15 mei.

Meer informatie over de raadscommissies vindt u op www.baarle-nassau.nl/gemeenteraad. Onder ‘raadsinformatie’ treft u de agenda’s van de vergaderingen aan.

U bent van harte welkom om te komen luisteren. In alle vergaderingen kunt u gebruik maken van het spreekrecht als het gaat over de onderwerpen die op de agenda staan. Als u het woord wilt voeren moet u zich bij de griffier aanmelden. Dat kan via 013-5075214 of hdame@baarle-nassau.nl. U kunt dit doen tot 4 uur voor de vergadering.