Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Gemeenteraadsvergadering woensdag 3 juli 2019

25 juni 2019

De gemeenteraad van Baarle-Nassau vergadert op woensdag 3 juli om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze vergadering is openbaar en iedereen is dan ook van harte welkom.

U kunt de vergadering ook rechtstreeks beluisteren via de Lokale Omroep Baarle (87,8).

Agenda

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Aanwijzen van een voorstemmer
  4. Spreekrecht belangstellenden
  5. Mededelingen
  6. Perspectiefnota
  7. Vragenuur
  8. Sluiting

Meer informatie? Bekijk de agenda en alle stukken van de vergadering.

Spreekrecht

In alle vergaderingen kunt u gebruik maken van het spreekrecht als het gaat om onderwerpen die op de agenda staan. Iedereen die het woord wil voeren kan zich tot 4 uur voor de vergadering bij de griffier aanmelden via 088-3821414 of griffie@baarle-nassau.nl.