Gratis Veilig Wonen Scan

27 augustus 2019

Wij bieden onze inwoners  een gratis Veilig Wonen Scan aan. Dit doen we om de kans op een woninginbraak te verkleinen en om ervoor te zorgen dat u zich veiliger voelt thuis en in uw omgeving.

Als u de Veilig Wonen Scan heeft aangevraagd, komt een onafhankelijk adviseur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) bij u thuis. Hij maakt hiervoor een afspraak. Deze adviseur bekijkt uw woning, van buiten én van binnen en controleert deze op veiligheid. Hij kijkt hang- en sluitwerk na en legt veelvoorkomende inbraakmethoden uit. U krijgt praktische tips over wat u zelf kunt doen om een woninginbraak te voorkomen. Vaak kan dit al op eenvoudige manier, zonder dat er per se (hoge) kosten mee gemoeid zijn. Na afloop van de scan krijgt u het advies op maat in een rapport, zodat u alles nog eens rustig kunt nalezen.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor een gratis Veilig Wonen Scan door een e-mail te sturen naar veiligheid@abg.nl met als onderwerp “Woningscan BN”.
Vermeldt de volgende gegevens in deze mail: uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(om een afspraak in te plannen), voorkeur voor een dag (ochtend of middag).

Het CCV neemt contact met u op om een afspraak met een adviseur in te plannen. De Woningscans worden in de periode van 16 september tot en met 26 september 2019 uitgevoerd.