Raadscommissies vergaderen 10, 11 en 12 september

06 september 2019

Op 10, 11 en 12 september zijn er raadscommissievergaderingen. Op 10 september spreekt de commissie Ruimte en Economie onder andere over het gemeentelijk mobiliteitsplan en de Omgevingsdialoog bij ruimtelijke plannen. Op 11 september spreekt de commissie Bestuur en Middelen onder andere over het Veiligheidsbeleid en de jaarrekening. Op 12 september vergadert de commissie Mens en Maatschappij. De agenda's staan op https://baarle-nassau.raadsinformatie.nl/. Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur en zijn in het gemeentehuis in Baarle-Nassau. U bent van harte welkom!