Gemeenten nemen maatregelen tegen overlast vuurwerkverkoop

18 december 2019

De gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog nemen opnieuw maatregelen om de overlast van vuurwerkverkoop in de Kapelstraat en de Klokkenstraat zoveel mogelijk in te perken. Dit doen we in overleg met de buurt, de politie en de vuurwerkhandelaars. Afgelopen weekenden waren er al weekend afsluitingen in deze straten. Omdat in de laatste dagen de verkoop toeneemt gaan nu de volgende maatregelen in. 

Maatregelen van 20 t/m 31 december

Van vrijdag 20 december t/m dinsdag 31 december is er geen onderscheid meer tussen weekdagen en weekenddagen. De verkeerssituatie in de Klokkenstraat blijft hetzelfde als in de twee eerste weekenden van december, maar dan ook op weekdagen. In de Kapelstraat wordt permanent eenrichtingsverkeer ingesteld vanaf het kruispunt met de Molenstraat tot aan het parkeerterrein tegenover huisnummer 43. Vanaf dit parkeerterrein tot aan de rotonde met de Nijhovenring kan het verkeer in twee richtingen blijven rijden. Zo hoeven klanten van de vuurwerkwinkels niet meer door het centrum te rijden. Om de verkeersituatie vanaf de parking te verbeteren geldt een parkeerverbod aan de zuidkant van de Kapelstraat, tussen de parking tot en met Kapelstraat 51. 

Politie en seingevers / verkeersregelaars

Met Belgische en Nederlandse politie hebben we goede afspraken gemaakt over de politie-inzet in de Kapelstraat en de Klokkenstraat. Ook zet de gemeente Baarle-Nassau buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) in. De vuurwerkhandelaars regelen zelf seingevers / verkeersregelaars om het verkeer in goede banen te leiden. 

Overlast?

Ervaart u overlast? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of met de gemeente Baarle-Nassau via telefoonnummer 14 013.