Raadscommissies vergaderen deze week

02 december 2019

In de week van 2 december vergaderen de raadscommissies weer. We hebben drie raadscommissies. Deze vergaderen op de volgende dagen:

  • Commissie Mens en Maatschappij op maandag 2 december 2019, aanvang 19.30 uur
  • Commissie Ruimte en Economie op dinsdag 3 december 2019, aanvang 19.30 uur
  • Commissie Bestuur en Middelen op woensdag 4 december 2019, aanvang 19.30 uur

Op de agenda’s staan onder andere een aantal bestemmingsplannen, verschillende belastingverordeningen en er wordt gesproken over het hockeyveld. In de commissievergaderingen discussiëren commissieleden over raadsvoorstellen. Ze bepalen of deze voor besluitvorming naar de gemeenteraad kunnen. De eerstvolgende gemeenteraadsvergadering is op woensdag 18 december.

Meer informatie over de raadscommissies vindt u op www.baarle-nassau.nl/gemeenteraad. Onder ‘raadsinformatie’ staan de agenda’s en stukken van de vergadering.

U bent van harte welkom als toehoorder. In alle vergaderingen kunt u gebruik maken van het spreekrecht als het gaat over de onderwerpen die op de agenda staan. Als u het woord wilt voeren moet u zich bij de griffier aanmelden. Dat kan via griffie@baarle-nassau.nl of 088-3821414. U kunt dit doen tot 4 uur voor de vergadering.