Raadscommissies vergaderen volgende week

27 januari 2020

In de week van 3 februari vergaderen de raadscommissies weer. We hebben drie raadscommissies. Deze vergaderen op:

  • Commissie Ruimte en Economie op dinsdag 4 februari 2020, aanvang 19.30 uur
  • Commissie Bestuur en Middelen op woensdag 5 februari 2020, aanvang 19.30 uur
  • Commissie Mens en Maatschappij op donderdag 6 februari 2020, aanvang 19.30 uur

Op de agenda’s staan onder andere een aantal bestemmingsplannen, de omgevingswet en twee voorstellen over de ambtelijke samenwerking tussen de gemeente Alphen Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen. In de commissievergaderingen discussiëren commissieleden over raadsvoorstellen. Ze bepalen of deze voor besluitvorming naar de gemeenteraad kunnen. De eerstvolgende gemeenteraadsvergadering is op woensdag 19 februari.

Meer informatie over de raadscommissies vindt u op www.baarle-nassau.nl/gemeenteraad. Onder ‘raadsinformatie’ staan de agenda’s en stukken van de vergadering.

U bent van harte welkom als toehoorder. In alle vergaderingen kunt u gebruik maken van het spreekrecht als het gaat over de onderwerpen die op de agenda staan. Als u het woord wilt voeren moet u zich bij de griffier aanmelden. Dat kan via griffie@baarle-nassau.nl of 088-3821414. U kunt dit doen tot 4 uur voor de vergadering.