Aan alle inwoners, groot en klein, van ons bijzondere Baarle!

20 juli 2021

De zomervakantie staat voor de deur. En wat hebben we daar allemaal naar uit gekeken! Zeker toen we hoorden dat de coronamaatregelen fors verspoeld werden en er veel weer kon, maar (nog) niet alles…

Dat laatste bijzinnetje ‘nog niet alles’ hebben we alleen wel wat teveel uit het oog verloren, waardoor het aantal besmettingen nu in rap tempo weer oploopt. Ook in Baarle-Nassau. Dat maakt dat er weer aan de rem getrokken moet worden aan Nederlandse zijde en er wederom bepaalde maatregelen van kracht zijn geworden. En dat is zuur, omdat hiermee voor velen de zomerperiode er toch weer anders uit zal zien dan we hoopten.
Tegelijkertijd is het echter nodig om te zorgen dat we niet in dezelfde situatie terecht komen als enige tijd terug, toen IC’s overvol lagen en reguliere zorg uitgesteld moest worden. In deze fase van de pandemie, waarin er nog veel onzekerheid bestaat over de delta-variant, moeten we het virus nu niet alsnog de kans geven om massaal over te springen. Hoe vervelend ook, we moeten nog even volhouden!

Dat neemt niet weg dat ik absoluut meeleef met iedereen die nu een streep gezet ziet door gemaakte plannen. Dit raakt nu vooral onze jeugd, onze horecaondernemers en evenementenbranche. Maar ook iedereen die zijn zinnen had gezet op een vakantie in het buitenland, volgt nu elke dag met enige spanning de verdere ontwikkelingen. Met de vraag ‘Kan het nog wel door kan gaan?’

Ik hoop met u van harte dat dat wel het geval zal zijn. Want niet alleen zegt dat iets over het beheersbaar houden van het aantal besmettingen de komende tijd, maar zeker ook omdat ik een ieder van harte die mooie zomer toewens. Met dat uitstapje of die vakantie waar zo lang naar uitgekeken is! En als het dan zover mag zijn: blijf voorzichtig, leef de maatregelen na en vooral, geniet !

Ik wens u, ondanks de nog bestaande beperkingen, een mooie en gezonde zomer toe!

Hartelijke groet,

Marjon de Hoon-Veelenturf

Burgemeester