Adviesraad Sociaal Domein Baarle-Nassau zoekt 2 nieuwe leden

30 september 2021
Sfeerbeeld

De adviesraad Sociaal Domein is op zoek naar u! Bent u sociaal en maatschappelijk betrokken? Wilt u meepraten en mee adviseren over onderwerpen binnen het sociaal domein? Kom dan het team van Adviesraad Sociaal Domein Baarle-Nassau versterken.

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?

De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan. Zij adviseert en informeert het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd over bijvoorbeeld zorg, welzijn, werk, onderwijs, gezondheidszorg en vrijetijdsbesteding. De Adviesraad Sociaal Domein is er niet om individuele problemen op te lossen, maar wel om knelpunten te signaleren en te proberen om het gemeentelijk beleid op sociaal gebied waar nodig bij te sturen. De raad bestaat uit 9 mensen. 2 leden treden dit jaar af, omdat hun termijn erop zit.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken iemand die:

  • Kennis en affiniteit heeft op het gebied van het sociaal beleid. Dit kan zowel persoonlijke als professionele affiniteit zijn.
  • Affiniteit heeft met de doelgroep(en) kwetsbare ouderen, volwassenen en jeugd in de gemeente en hen kan vertegenwoordigen.
  • Kennis/ervaring heeft met financiën/werk en inkomen binnen een gemeente.
  • Eventueel de rol van penningmeester kan vervullen.

De kandidaat:

  • Kent de lokale situatie in de gemeente Baarle-Nassau
  • Heeft een brede belangstelling
  • Kan goed communiceren en analyseren
  • Is in staat om individuele situaties te plaatsen in een algemene context om van daaruit de gemeente te adviseren

Onkostenvergoeding bijeenkomsten

De Adviesraad Sociaal domein vergadert één keer per zes weken (in de avonduren). Voor uw werkzaamheden voor de Adviesraad krijgt u een onkostenvergoeding.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie over de adviesraad op www.baarle-nassau.nl/adviesraad.

Interesse?

Bel dan naar Piet Bastiaansen (06-51091381), Anne Kuijpers (06-29515319) of Ria van de Heijning (06-633765296) of stuur een mail met uw motivatie naar adviesraadsociaaldomein@baarle-nassau.nl. U ontvangt een uitnodiging voor een gesprek met enkele leden van de Adviesraad in de week van 25 oktober in het gemeentehuis van Baarle-Nassau.