Alle evenementen boven 1.000 deelnemers verboden

12 maart 2020

In de provincie Noord-Brabant is er sprake van relatief grote verspreiding van het Corona-virus. De veiligheidsregio’s in de provincie Noord-Brabant willen uniform optreden en een eenduidig handelingskader hanteren. Het handelingskader geldt voor evenementen en andersoortige publieksbijeenkomsten, denk aan betaald voetbal, concerten etc.

De voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio’s verbieden tot en met 16 maart alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan 1.000 personen. Er wordt géén onderscheid gemaakt of het een evenementenvergunning, gebruiksvergunning of andersoortige vergunning betreft.

Voor alle overige evenementen en bijeenkomsten (met minder dan 1.000 personen) wordt om sociale terughoudendheid gevraagd.

Uniform handelingskader voor gemeenten in Noord-Brabant:

  • Gemeenten benaderen actief organisatoren van alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan 1.000 personen voor het informeren over het verbod.
  • Gemeenten benaderen actief organisatoren van alle evenementen met minder dan 1.000 personen met een appèl op eigen verantwoordelijkheid om bij te dragen aan sociale onthouding. Als deze evenementen toch doorgang vinden dan gelden aanvullende adviezen van de GGD/GHOR.
  • Op 16 maart volgt een actualisatie van dit handelingskader.
  • Vragen van organisatoren worden gericht aan de gemeente.