Alle informatie over plattelandsontwikkeling bij elkaar

12 september 2019

Het buitengebied verandert. Dertig jaar geleden speelde landbouw de hoofdrol in dit gebied. Nu trekt het ook recreanten en (dagjes)toeristen en komen er steeds meer mensen wonen. Het buitengebied geeft ook veel kansen om op duurzame energie op te wekken. Tegelijk zien we een verandering bij de veehouderijen. Ook groeit de leegstand op vrijkomende agrarische bedrijfslocaties. De afkorting hiervoor is vab’s (vrijkomende agrarische bebouwing). Al deze veranderingen in het buitengebied noemen we plattelandsontwikkeling. 

Uitleg vab-aanpak

Hoe gaat de gemeente om met de groeiende agrarische leegstand? Welke subsidies zijn er wanneer u als veehouder wilt stoppen? Of uw boerderij juist duurzaam wilt voortzetten? Welk beleid voeren wij om duurzame landbouw in een leefbare woonomgeving te bevorderen en de kwaliteit van het landschap te behouden? Als gemeente startten we een actief proces om op deze vragen een antwoord te geven. We beginnen met de aanpak van de vab-problematiek *. Op onze speciale pagina over de plattelandsontwikkelingen binnen de gemeente vertellen we u graag wat de plannen zijn en wat dit voor u betekent. Kijk voor meer informatie op baarle-nassau.nl/plattelandsontwikkeling.  

* zoals de intensieve veehouderij. Deze bedrijfstak investeerde veel in bedrijfsgebouwen en heeft weinig agrarische grond in eigendom