Alphen-Chaam en Baarle-Nassau gaan jeugdhulp zelf organiseren

11 juli 2019

De colleges van Alphen-Chaam en Baarle-Nassau hebben besloten om zelf de verwijzingen voor jeugdhulp te gaan afgeven. Nu doet het Centrum voor Jeugd en Gezin Breda dit nog voor deze gemeenten.

Door de samenwerking met de gemeente Gilze en Rijen in de ABG-organisatie kunnen Alphen-Chaam en Baarle-Nassau deze taak zelf uit gaan voeren. Om dit mogelijk te maken willen Alphen-Chaam en Baarle-Nassau overstappen van de jeugdhulpregio West-Brabant Oost naar de jeugdhulpregio Hart van Brabant.

De gemeenten gaan in de toekomst meerdere jeugdhulptaken zelf en samen met de regio Hart van Brabant uitvoeren. Bijvoorbeeld het afgeven van beschikkingen, het afhandelen van declaraties en facturen van zorgaanbieders en het sluiten van contracten met zorgaanbieders.

In overleg met de regiogemeenten in zowel West-Brabant Oost als Hart van Brabant bekijken we welke stappen er nu gezet moeten worden. En wat hiervoor een haalbare planning is. Voorop staat dat kinderen en gezinnen in Alphen-Chaam en Baarle-Nassau, die nu gebruik maken van hulp en ondersteuning, geen negatieve gevolgen ondervinden van deze overstap.