Baarle heeft een nieuwe jeugdgemeenteraad

01 november 2019

Afgelopen week legden de nieuwe jeugdgemeenteraadsleden de eed af en werden ze geïnstalleerd door wethouder Nico Sommen en schepen Sophieke Verhoeven. De jeugdgemeenteraad 2019-2020 van Baarle heeft nu 13 leden. 

Tijdens de vergadering vertelden de kinderen waar ze dit jaar aandacht voor willen:

  • ouderen en mensen met een beperking
  • afval, milieu, het klimaat en duurzaamheid
  • veiligheid (zebrapaden, verlichting, vrachtwagens in het dorp, veiligheid bij scholen -fietsroutes en looproutes moeten veilig zijn voor alle kinderen-)
  • promoten buitenspelen en sociale activiteiten voor jeugd

Tijdens de vergadering overhandigde jeugdgemeenteraadslid Nathan Loots ook de ‘toekomststoel’. Met de stoel willen kinderen de gemeentebestuurders aanmoedigen om klimaatvriendelijke beslissingen te nemen. De toekomststoel vertegenwoordigt de stem van de toekomstige generatie.

Kijk voor meer informatie over de jeugdgemeenteraad en de leden op www.baarle-nassau.nl/jeugdgemeenteraad