Baarle-Nassau maakt een vuist tegen laaggeletterdheid

23 juli 2021

In de gemeente Baarle-Nassau zijn ongeveer 600 inwoners (9% van de volwassenen) laaggeletterd. Zij hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. Laaggeletterdheid is een groot probleem. Het herkennen en vinden van laaggeletterden is al jaren een uitdaging. Daarom start gemeente Baarle-Nassau met een plan van aanpak om laaggeletterden te traceren én te ondersteunen in het versterken van hun basisvaardigheden. Daarmee sluit de gemeente aan op het regionale beleid ‘Samen begrijpen we elkaar 2020-2024’.

Complexe samenleving

De aanpak van laaggeletterdheid staat in de gemeente Baarle-Nassau hoog op de agenda. Wethouder Nico Sommen: “Laaggeletterde mensen kunnen onvoldoende mee komen en op meerdere levensgebieden in de problemen komen. Het is voor hen steeds lastiger om hun weg goed te vinden in de steeds complexere samenleving. Daarom is het op de eerste plaats van belang dat wij als gemeente steeds goed nadenken over hoe we iets vertellen aan onze inwoners. Op de tweede plaats blijkt de doelgroep groter dan we hadden ingeschat. Ze schamen zich ervoor om hulp te vragen en zijn daardoor moeilijk te vinden. Daar willen we snel een einde aan maken! Dus zowel binnen als buiten de gemeentemuren maken we met deze aanpak een vuist tegen laaggeletterdheid.”

Oprichting taalhuis

Voor deze aanpak start per 1 augustus een taalhuiscoördinator, die ook voor de gemeenten Alphen-Chaam en Gilze en Rijen gaat werken. In alledrie de gemeenten is straks een Taalhuis. De taalhuiscoördinator zorgt dat de vraag van inwoners en het aanbod van verschillende aanbieders bij elkaar komen. Het Taalhuis is de plek waar volwassenen terecht kunnen om beter te leren lezen, schrijven, rekenen en/of werken aan digitale vaardigheden. De ABG-gemeenten hebben inmiddels werkgroepen opgericht waarin diverse organisaties deelnemen. Zoals maatschappelijke organisaties, de bibliotheek en Stichting Lezen en Schrijven. Deze partners gaan actief in gesprek met het onderwijs, de GGD en onze lokale adviesraad.

Regioplan ‘Samen begrijpen we elkaar

Het Rijk heeft voor de jaren 2020-2024 extra middelen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Zodat alle regio´s actiever samen gaan werken. In de regio Midden-Brabant is daarom een regioplan vastgesteld: ´Samen Begrijpen We Elkaar 2020-2024´. De gemeenten werken dit uit met een lokaal plan van aanpak, het opzetten van een taalhuis en het aanstellen van een taalhuiscoördinator. De coördinator gaat aan de slag met:

  • Communiceren in begrijpelijke taal;
  • Laaggeletterdheid herkennen;
  • Bereiken van de doelgroep;
  • Aanbod aanbieden en mogelijk ontwikkelen.

Voor vragen over deze aanpak en het aanmelden voor hulp kunt u contact opnemen met Jenna de Vries:

T 088- 3821 259
E jennadevries@abg.nl