Baarle-Nassau nieuwe locatie voor mobiele luchtmeetstations

20 juni 2022

De mobiele luchtmeetstations van de provincie Noord-Brabant vervolgen hun tour door Noord-Brabant. Het afgelopen half jaar hebben de meetstations de luchtkwaliteit in ‘s-Hertogenbosch en Etten-leur gemeten. De volgende locaties zijn het voormalig Landbouw Ontwikkelgebied Graspeel in de gemeente Maashorst en het buitengebied van de gemeente Baarle-Nassau.

De provincie wil dat Brabant een fijne en gezonde provincie is om in te wonen, werken en leven. Schone lucht is daarvoor een basisvoorwaarde. Om uitvoering te geven aan de twee moties ‘Gezonde Lucht’ en ‘Meer Meetpunten’ van Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten twee mobiele luchtmeetstations aangeschaft. Deze stations meten gedurende vijf jaar op verschillende plekken in Brabant de luchtkwaliteit. Begin juli gaan de twee meetstations voor meetperiode twee naar hun nieuwe locaties in Graspeel en Baarle-Nassau.

Zorgen over de luchtkwaliteit

Voor de tweede meetronde zijn 23 verzoeken van inwoners(groepen) en gemeenten beoordeeld. Het gaat om negen nieuwe en veertien doorgeschoven aanvragen uit de eerste ronde. Baarle-Nassau kent diverse veehouderijen en heeft daarnaast te maken met de effecten voor de luchtkwaliteit vanuit België. Er zijn zorgen over de luchtkwaliteit. ‘Deze tweede meetronde hebben we als eerste keuze prioriteit gegeven aan het meten van de luchtkwaliteit in twee landbouw-gerelateerde gebieden. Eén van de redenen hiervoor is dat we vanaf de tweede meetronde ook ammoniakconcentraties kunnen meten en hier graag ervaring mee op willen doen’, aldus gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Milieu).

Meten is weten

Wethouder Janneke van de Laak (Baarle-Nassau): ‘De dichtst bijstaande vaste meetpunten nabij Baarle-Nassau staan op zo’n 25 tot 30 kilometer in Breda en Biest-Houtakker. Om de grensoverschrijdende luchtkwaliteit goed te kunnen beoordelen is het prettig te beschikken over actuele betrouwbare meetresultaten. Meten is weten.”

Eerste meetperiode

De gemeente Etten-Leur en de gemeente ’s-Hertogenbosch hadden de primeur voor een roulerend meetstation. In januari 2022 zijn hier de twee mobiele luchtmeetstations geplaatst. In Etten-Leur vlakbij de A58 en industrieterrein Vosdonk en in Rosmalen vlakbij de A59. De mobiele luchtmeetstations staan tot en met eind juni nog op deze plekken. Naar verwachting zijn de resultaten van deze eerste meetperiode in augustus bekend.

De mobiele luchtmeetstations meten ammoniak, vluchtige organische stoffen, stikstofdioxide en fijnstof. Metingen geven informatie over de gemeten concentratie van stoffen op de betreffende meetlocatie. Door langere tijd op één plek te meten, ontstaat er een betrouwbaar resultaat over de luchtkwaliteit.