Beheerwerkzaamheden Bels Lijntje: goed voor zeldzame vlinders, bijen en planten!

24 november 2022

Deze week start Bosgroep Zuid Nederland met beheerwerkzaamheden bij het Bels Lijntje. Dat is nodig om te voorkomen dat het gebied dichtgroeit. We maken het gebied zo aantrekkelijker voor zeldzame vlinders, bijen en planten die hier voorkomen. Dit werk is mogelijk dankzij een subsidie van de provincie Noord-Brabant vanuit het programma Leefgebieden bedreigde soorten.

Om welk deel gaat het?

Het gaat om het Bels Lijntje aan de Zevenhuizenbaan, het bosgebied aan beide kanten van het pad. Op het foto ziet u waar dat precies is.

Om welke werkzaamheden gaat het?

De werkzaamheden zijn erop gericht om het gebied opener te maken. Zo is het gebied aantrekkelijker voor vlinders, bijen en planten. Daarom verwijderen we ongewenste opslag, zetten de bosrand terug, snoeien bomen en beplanting en maaien delen van het gebied. Daarnaast komt er meer variatie in de structuur van de begroeiing, wat verruiging tegengaat.

Van het snoeimateriaal en de boomstronken maken we takkenrillen en stobbenwallen. Deze bieden mooie verstopplekjes voor veel dieren. De gemeente plant de komende maanden nieuwe struiken die nectar dragen.

Welke vlinder, bijen leven in dit gebied?

De bruine eikenpage gebruikt het Bels Lijntje graag als vliegplaats. Ook de zeldzame bijensoort zoals slangenkruidbij, grote roetbij en blauwe ertsbij leven in dit gebied. Vroeger was het Bels Lijntje een biodiversiteitshotspot voor flora van droge schraalgraslanden met onder ander de kleine steentijm en steenanjer. Ook die plant komt nu minder voor.

Wat merkt u ervan?

Voor het werk zijn grote machines nodig. Voor de veiligheid sluiten we paden soms tijdelijk af. In het bos attenderen we bezoekers op het werk. Het werk duurt ongeveer twee weken. Deze werkzaamheden zouden eerder in februari zijn, maar zijn uitgesteld naar dit najaar.

Hebt u vragen?

Vragen? Neem contact op met Henk Lankhaar, henklankhaar@abg.nl , tel. +31 6 43 19 79 05 of met P. Albers van de Bosgroep Zuid, p.albers@bosgroepzuid.nl, tel. +31 6 51 46 08 97