Beheerwerkzaamheden deel Bels Lijntje: goed voor zeldzame vlinders, bijen en planten!

14 februari 2022
afbeelding met buiten bomen, zandpad

Half februari begint Bosgroep Zuid Nederland met beheerwerkzaamheden langs het Bels Lijntje. Dat is nodig om te voorkomen dat het gebied dichtgroeit. We maken het gebied zo aantrekkelijker voor zeldzame vlinders, bijen en planten die hier voorkomen. Dit werk is mogelijk dankzij een subsidie van de provincie Noord-Brabant.

Om welk deel gaat het?

Het gaat om het Bels Lijntje nabij de Zevenhuizenbaan en dan het bosgebied aan beide kanten van het pad. Op het kaartje  ziet u waar dat precies is.

Om welke werkzaamheden gaat het?

De werkzaamheden zijn erop gericht om het gebied opener te maken. Zo is het gebied aantrekkelijker voor vlinders, bijen en planten. Daarom halen we ongewenste opslag weg, zetten de bosrand terug, snoeien bomen en beplanting en maaien delen van het gebied. Daarnaast komt er meer variatie in de structuur van de begroeiing, wat verruiging tegengaat.

Van het snoeimateriaal en de boomstronken maken we takkenrillen en stobbenwallen. Deze bieden mooie verstopplekjes voor veel dieren. De gemeente plant in het najaar nieuwe struiken die nectar dragen.

Welke vlinders en bijen leven in dit gebied?

De bruine eikenpage gebruikt het gebied langs het Bels Lijntje graag als vliegplaats. Ook de zeldzame bijensoort zoals slangenkruidbij, grote roetbij en blauwe ertsbij leven in dit gebied. Vroeger was het Bels Lijntje een biodiversiteitshotspot voor flora van droge schraalgraslanden met onder ander de kleine steentijm en steenanjer. Ook die plant komt nu minder voor.

Wat merkt u ervan?

Voor het werk zijn grote machines nodig. Voor de veiligheid sluiten we paden soms tijdelijk af. In het bos attenderen we bezoekers op het werk.

Hebt u vragen?

Vragen? Neem contact op met Henk Lankhaar, henklankhaar@abg.nl, telefoonnummer 06- 43 19 79 05 of met P. Albers van de Bosgroep Zuid, p.albers@bosgroepzuid.nl, telefoonnummer 06- 51 46 08 97.