Bekendmaking ter inzagelegging Kleinschalig Initiatievenkader voor de opwek van Duurzame Energie

15 maart 2022
afbeelding kind met windmolentje

We stellen een kleinschalig initiatievenkader op voor de opwek van duurzame energie in onze gemeente. Dit initiatievenkader is, na vaststelling door de gemeenteraad, een afwegingskader  voor het beoordelen van kleinschalige initiatieven voor het opwekken van duurzame energie. Dit initiatievenkader gaat niet over grootschalige vormen van duurzame opwek, zoals grote windmolens en grote zonneweides.

Ter inzage

Het college heeft besloten om het kleinschalige initiatievenkader ter inzage te leggen. Dit betekent dat iedereen van 16 maart 2022 tot en met 27 april 2022 een zienswijze in kan dienen. U kunt het concept kleinschalig initiatievenkader tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis van Baarle-Nassau, Singel 1 te Baarle-Nassau. Maakt u hiervoor eerst een afspraak. Dit kan online via www.baarle-nassau.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 14013 of per mail naar info@baarle-nassau.nl.

U vindt het kleinschalig initiatievenkader ook op de pagina.

Zienswijze indienen?

Wilt u een zienswijze indienen? Dat kan schriftelijk of mondeling. Uw zienswijze moet binnen de inzagetermijn bij ons binnen zijn (uiterlijk 27 april 2022). Op de zienswijze moet in ieder geval uw  naam, adres, handtekening en datum staan. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen naar het college van burgemeester & wethouders van gemeente Baarle-Nassau, Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau.