Beplanting langs Randweg Baarle brengt initiatieven bewoners en verenigingen samen

09 maart 2020

Gemeente Baarle-Nassau begint met de beplanting langs de nieuwe randweg. Vanochtend gaven wethouder Hans van Tilborg, leden van Buurtschap Oordeelsestraat, de Heemkundekring Amalia van Solms en de Bijenhoudersvereniging hiervoor het startsein. Zij plantten een grote linde op de hoek van de Oordeelsestraat en de Visweg. Het idee van de beplanting komt van Baarlese inwoners en verenigingen. “Het doet me goed dat we op deze manier verschillende initiatieven samen kunnen brengen,” gaf wethouder Hans van Tilborg aan.

Op deze plek stond een oude linde. Deze boom was helemaal versleten en moest voor de aanleg van de Randweg wijken. Het terug planten van een linde was een grote wens van Buurtschap Oordeelsestraat. Aan de oude linde was een klein Maria kapelletje bevestigd. Dat komt ook weer op de oude plaats terug.

Overhoeken randweg

De werkzaamheden vinden plaats op de zogenaamde overhoeken van de randweg, die de Provincie overdraagt aan de gemeente. Dat zijn de vaak kleine restanten van grotere percelen die nodig waren voor de realisatie van de weg. Van Tilborg: “Die gebruiken we nu voor de investering in de verplichte kwaliteitsverbetering van het landschap uit de grondexploitaties Nassauveste en Maaijkant fase 2. Een investering in kwaliteitsverbetering op of direct tegen deze woonwijken was niet mogelijk. De provinciale Verordening Ruimte bepaalt dan dat 1% van de verwachte grondopbrengsten op een andere plek moet worden geïnvesteerd. En dat kan nu prima op de overhoeken langs de Randweg.”

Verrijking biodiversiteit

Het idee om de overhoeken in te richten komt van de Heemkundekring Amalia van Solms via de ‘Roggerentjes’ 2018. Vervolgens maakten we in overleg met de heemkundekring, de werkgroep Bels lijntje en de Bijenhoudersvereniging een ontwerp voor de inrichting.

Het plan zorgt voor een verrijking van de biodiversiteit. Naast de strakke bomenrijen langs de Randweg zijn de kleine elementen op de overhoeken van groot belang om meer variatie te brengen. In het ontwerp zitten daarom dicht beplante insecten- en vogelbosjes, bloemenveldjes, fauna-akkertjes, graanveldjes, hoogteverschillen en waterbergingen. Het project kost in totaal ongeveer €40.000. De Heemkundekring heeft een financiële bijdrage van € 500 toegezegd.