Bericht van de gemeenteraad aan inwoners: ‘Samen optrekken en solidair zijn’

07 april 2020

In maart 2018 gingen wij als nieuw gekozen gemeenteraad vol ambitie van start om samen de goede dingen te doen voor onze gemeenschap. Nu, twee jaar later, ziet de wereld er toch wel even anders uit. Het coronavirus heeft de boel aardig in de war geschopt. De maatregelen van de rijksoverheid om verspreiding van het virus tegen te gaan hebben invloed op het leven van iedereen. Zo ook op ons raadswerk. Daarom op 8 april een aangepaste raadsvergadering om toch een aantal zaken doorgang te laten vinden. Zonder publiek en met het minimale aantal raadsleden dat nodig is. Wel voor u te volgen via www.omroepbaarle.nl.

We leven met u mee

Maar onze praktische ongemakken staan in schril contrast met wat corona patiënten en hun naasten nu doormaken. We leven intens met hen mee en wensen hen veel sterkte in deze moeilijke tijd. Onze gedachten gaan ook uit naar onze oudere en andere kwetsbare dorpsgenoten. Die binnen moeten blijven en geen bezoek kunnen of mogen ontvangen. Juist voor hen is menselijk contact zo ontzettend belangrijk.

Trots op inwoners

Wij zijn trots op iedereen die zorgt of in de zorgsector werkt. Maar ook op medewerkers van de supermarkten, scholen, opvanglocaties en in de logistiek. En op alle andere inwoners die er voor zorgen dat de samenleving, met beperkingen, kan blijven doorgaan. Het is een droevige aanblik dat de horecagelegenheden en terrassen nu met het mooie weer leeg zijn, terwijl dit juist een van de kwaliteiten is van ons gastvrije Baarle. Ook veel andere ondernemers worden hard getroffen door het coronavirus. Wij wensen hen heel veel sterkte. Alle respect ook voor de gezinnen met jonge kinderen. Thuis les krijgen terwijl een of beide ouders thuis moeten werken is geen eenvoudige opgave!

Hartverwarmende initiatieven

Gelukkig ontstaan er ook in onze gemeente allerlei hartverwarmende initiatieven om elkaar door deze moeilijke tijd te helpen. Zoals boodschappen voor elkaar doen of een muziekoptreden in de tuin van Janshove. En ook hier zetten inwoners knuffelberen voor de ramen. We zien dat de inwoners van Baarle-Nassau er voor gaan. We zijn er voor elkaar, samen pakken we dit aan!

Samen optrekken en solidair zijn

In onze bijzondere gemeente zijn twee landen met elkaar verweven. Twee wetten en verschil in maatregelen die invloed hebben op één gemeenschap. Dat zien we natuurlijk in Baarle maar ook in Castelré. We snappen dat het voor onze inwoners soms moeilijk te begrijpen is dat de maatregelen zo van elkaar verschillen. Laten we dat van elkaar accepteren en dat ook respecteren. Want in deze tijd past vooral samen en solidair optrekken zonder ons te laten splijten door die grenzen. Dat doet het virus namelijk ook niet. Later komt vast een moment om deze situatie te evalueren en daar lering uit te trekken voor de toekomst.

De gemeenteraad neemt nu gepaste afstand. Op dit moment is alleen het welzijn van onze inwoners belangrijk. We moeten elkaar nu door deze moeilijke tijd heen helpen.

Wij wensen u alle goeds toe de komende tijd. Houd afstand, blijf gezond en help elkaar!

De gemeenteraad van Baarle-Nassau