Boerenprotestactie in Baarle-Nassau

15 juli 2022

Ook in Baarle-Nassau vragen boeren aandacht voor de problemen met stikstof en de mogelijke gevolgen voor hun bedrijf. Voor de raadsvergadering van woensdagavond 13 juli verzamelden een groot aantal boeren en aanhang zich op het Sint Annaplein voor het gemeentehuis. Een voor onze plattelandsgemeente zeer indrukwekkende actie die in een gemoedelijke sfeer verliep. De jongste deelnemer was pas vier maanden jong. De oudsten waren de negentig al gepasseerd.

Burgemeester De Hoon-Veelenturf nodigde Jan Bruurs als voorzitter van ZLTO Baarle-Nassau-Ulicoten uit om voor aanvang van de raadsvergadering de aanwezigen toe te spreken. Namens de boeren uitte hij zijn zorgen en frustraties naar alle aanwezigen, waaronder het college van B&W en de raad.

De burgemeester beloofde de boeren dat Baarle-Nassau zijn best zal doen de dialoog tussen de verschillende overheden en de agrarische sector mogelijk te maken. ‘Boeren horen bij Brabant en Baarle-Nassau, nu en ook in de toekomst’, aldus burgemeester De Hoon-Veelenturf. ‘De problemen met stikstof en de mogelijke gevolgen voor de boerenbedrijven raken ons allemaal. We horen en zien immers dat de wil om te verduurzamen er is, maar dat onze boeren niet meer weten hoe hier verder invulling aan te geven. Daarom moeten we als overheden samen met de agrarische sector de handen ineenslaan om tot een acceptabel toekomstperspectief te komen. Een toekomst die bijdraagt aan een gezonde leefomgeving, een robuuste natuur en die tegelijkertijd ook economisch rendabel is.’

In de gemeenteraadsvergadering werd later op de avond afgesproken dat het college van B&W en de gemeenteraad op korte termijn met een gezamenlijk verklaring komen naar de hogere overheden over de stikstofproblematiek.