Boodschap burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf

23 november 2021
Burgemeester de Hoon-Veelenturf

Beste inwoners van Baarle-Nassau, Ulicoten en Castelré,

We zijn helaas weer volledig in de greep van het coronavirus. Inmiddels zitten we midden in de vierde golf. Het kon dan ook niet anders dan dat het kabinet besloot om de coronamaatregelen aan te scherpen. En tegelijkertijd roept dit gevoelens op van teleurstelling, machteloosheid en frustratie. Maar hoe moeilijk ook; we moeten SAMEN volhouden om het virus te bestrijden.

Het aantal besmettingen neemt elke dag fors toe, ook in Baarle-Nassau. De zorg staat onder zware druk. IC’s stromen vol en zorgmedewerkers raken uitgeput. Belangrijke ingrijpende operaties, zoals hart- of tumoroperaties, moeten voor de tweede of derde keer worden uitgesteld. Eenvoudigweg vanwege de overbelasting van de zorg. De aangescherpte coronamaatregelen raken ook wederom onze ondernemers en uiteraard ons allen. Want de versoepelingen die we zo hadden omarmd, moeten we weer terzijde schuiven. Pijnlijk duidelijk is dat we de strijd tegen het coronavirus nog niet kunnen staken.

Ik roep u dan ook met klem op om u aan de basismaatregelen te houden. Was vaak en goed uw handen, houd 1,5 meter afstand, blijf thuis bij klachten en laat u direct testen en werk zoveel als mogelijk thuis. Omdat ik weet dat alleen ú het verschil kunt maken. Voor uzelf, uw familie, uw buren, uw collega’s, voor de medewerkers in de zorg, de mensen die ook dringend ziekenhuiszorg nodig hebben en ondernemers die het steeds moeilijker krijgen.

U kunt helpen door u te laten vaccineren. Zo beschermt u uzelf en uw omgeving het beste. Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe steviger de buffer wordt die we samen opbouwen tegen het virus. Ik doe daarom een moreel appèl op alle nog niet gevaccineerde inwoners, om dit nogmaals te overwegen. En op onze inwoners die al een oproep hebben gekregen voor de boostervaccinatie, daar gehoor aan te geven. Heeft u twijfels? Bespreek deze dan met uw huisarts, of een deskundige van de GGD. Wilt of kunt u zichzelf nog steeds niet laten vaccineren, om wat voor dwingende reden dan ook, zorg er dan in ieder geval voor dat u zichzelf en anderen beschermt. Door u regelmatig zelf te testen of te laten testen bij de GGD. 

Bent u op een plek waar u een coronatestbewijs moet laten zien? Bijvoorbeeld bij een bezoek aan een horecagelegenheid, een sportvereniging, of een evenement. Houd dan in gedachten dat de betreffende ondernemers of organisatie uw toegangscode niet vragen omdat zij u ‘willen’ controleren. Het is wat ze ‘moeten’ doen. Voor uw en ieders veiligheid. Ga hierover daarom niet in discussie met de controleur. Hij is de uitvoerder van overheidsbeleid.

Wat me momenteel tevens zorgen baart, is dat we steeds vaker tegenover elkaar lijken te staan. ‘Wij’ tegen ‘zij’. ‘Jong’ tegen ‘oud’. ‘Gevaccineerd’ tegen ‘ongevaccineerd’. De kracht van Baarle ligt juist in samen MET elkaar en niet TEGEN elkaar. In het zorgen voor elkaar en er zijn voor elkaar. Dat hebben tijdens deze coronacrisis al dubbel en dwars bewezen. Kinderen stuurden kaartjes naar eenzame ouderen en iedereen sprong in de bres om elkaar te helpen. Ik ben trots op deze saamhorigheid. Blijf elkaar alstublieft steunen! Met begrip en respect voor elkaar komen we hier samen uit. Daar ben ik van overtuigd.

Tot slot wil ik inwoners die (ernstig) ziek zijn door corona of die naasten hebben verloren en met dit verdriet moeten leven veel sterkte wensen.


Met hartelijke groet,

Marjon de Hoon-Veelenturf
Burgemeester