Boswerkzaamheden langs Oude Bredasebaan

04 november 2021
Kaartje percelen

Langs de Oude Bredasebaan ten noordwesten van de visvijver kappen we volgende week dode fijnsparren. Het gaat om een totale oppervlakte van 0,87 ha, verdeeld over 3 percelen. De fijnsparren worden vervangen door gemengd loofbos.

Waarom worden de fijnsparren gekapt?

De fijnsparren zijn afgestorven door droogte en door aantasting van de Letterzetter (kever). Ook is de bosbodem in dit perceel verzuurd door de uitstoot van stikstof. Bodem, grondwater en oppervlaktewater verzuren en belangrijke voedingstoffen spoelen sneller uit de bodem. Bomen en planten hebben het daardoor moeilijk of verdwijnen, waardoor ook de voortplantings- en voedselmogelijkheden voor dieren afnemen. Daarom gaan we aan de slag met het herstel van de natuur en biodiversiteit op deze percelen.

Wat komt er voor de fijnsparren in de plaats?

Om de bosbodem te herstellen planten we volgend najaar boompjes en struiken op het perceel. We kiezen voor soorten met een ‘rijk strooisel’. Denk aan de hazelaar, linde, veldesdoorn en haagbeuk. Met hun bladeren helpen ze de bosbodem weer voedzaam en gezond te maken. Zo ontstaat een gezond, gevarieerd, weerbaar bos. En dat betekent kansen voor de biodiversiteit. Na het kappen van de fijnsparren wordt het perceel plantklaar gemaakt. Het planten is gepland in najaar 2022, vanaf oktober. Om te voorkomen dat de jonge aanplant wildschade oploopt door bijvoorbeeld reeën, wordt de aanplant beschermd met een wildraster.

Meer weten of heeft u vragen?

Bekijk hier een kaartje met de percelen waar fijnsparren gekapt worden . Voor vragen over het bos en het beheer kunt u contact opnemen met dhr. Lankhaar via tel. 14 013. Bosgroep Zuid Nederland voert de werkzaamheden uit. Kijk voor meer informatie op www.bosgroepen.nl/bosgroep-zuid-nederland.