Burgemeester en wethouders maakten kennis met nieuwe colleges Belgische buurgemeenten

02 juli 2019

De gemeente Baarle-Nassau grenst aan België. We hebben vijf Belgische gemeenten als buurman; Turnhout, Hoogstraten, Ravels, Merksplas en Baarle-Hertog. Eind 2018 waren er in België gemeenteraadsverkiezingen. Begin 2019 zijn de nieuwe colleges van burgemeester en schepenen geïnstalleerd. Door de enclaves hebben we dagelijks contact met de gemeente Baarle-Hertog. In de afgelopen periode maakte het college kennis met de nieuwe colleges van de vier andere Belgische buurgemeenten.

Op de agenda van de kennismakingsgesprekken stonden onderwerpen die beide gemeenten raken. Denk daarbij aan grensoverschrijdende onderwerpen als verkeer, het Bels Lijntje en openbare orde en veiligheid. Met de colleges is afgesproken om elkaar regelmatig bij te praten over gemeenschappelijke grensoverschrijdende onderwerpen en deze waar nodig samen op te pakken.