Buurtraad Castelré en gemeente Baarle-Nassau tekenen convenant tijdens dorpsgesprek

16 januari 2020

Woensdagavond 15 januari vond een nieuw dorpsgesprek plaats in Castelré. Een 40-tal inwoners spraken met het college over ontwikkelingen die voor Castelré van belang zijn. Het college ging specifiek in op de ‘Uitvoeringsagenda’. Deze agenda is samengesteld naar aanleiding van de eerder opgestelde toekomstvisie voor de gemeente. Tijdens het dorpsgesprek is ook gesproken over het nieuwe zorg- en welzijnsbeleid. Dit krijgt nu vorm en op een later moment worden inwoners hierover verder geïnformeerd. Aan de hand van voorbeelden hebben de aanwezigen actief meegedacht over de inhoud van dit beleid.

Tijdens het dorpsgesprek heeft Buurtraad Castelré zich aan de aanwezigen voorgesteld. Voorzitter Harrie Aerts geeft aan: “Trots ben ik op de inzet van de vrijwilligers van de buurtraad. Voor Castelré willen wij van betekenis zijn en we gaan op een positieve manier de samenwerking aan met de gemeente”. 

De Buurtraad en het gemeentebestuur willen graag op een goede en effectieve manier samenwerken en zich inzetten voor de gemeenschap. Deze inzet is bekrachtigd door het afsluiten van een convenant. Harrie Aerts en burgemeester De Hoon-Veelenturf hebben het convenant samen getekend. 

Burgemeester De Hoon-Veelenturf van Baarle-Nassau is blij met de oprichting van de buurtraad. Zij geeft aan: “De buurtraad is een spreekbuis voor de gemeenschap Castelré en een aanspreekpunt voor de gemeente. De buurtraad helpt ons om meer inzicht te krijgen in de lokale wensen en behoeften, zodat wij daar vanuit het gemeentebestuur zoveel als mogelijk op in kunnen spelen. De buurtraad is tevens een belangrijke partner in de ambitie om het welzijn van onze inwoners en de leefbaarheid in Castelré te vergroten, waarbij inwoners aan de slag gaan in de eigen woonomgeving”.

Er vinden nog twee dorpsgesprekken plaats deze maand dorpsgesprekken, de 21ste in Ulicoten en de 29ste in Baarle-Nassau. Alle inwoners zijn van harte uitgenodigd om de dorpsgesprekken bij te wonen.