College Baarle-Nassau presenteert begroting: oogsten wat we hebben gezaaid

14 oktober 2021
infographic begroting

De afgelopen bestuursperiode heeft gemeente Baarle-Nassau veel gerealiseerd. Zoals de reconstructies van de Goorweg en de Generaal Maczeklaan en de aanleg van het hockey- en voetbal kunstgrasveld. Wethouder Hans van Tilborg van Financiën: “Samen met Baarle-Hertog maken we onze ambities de komende tijd concreter. Denk hierbij aan de nieuwbouw van het Cultuur Centrum Baarle, de uitvoering van het Masterplan Centrum en het Gemeentelijk mobiliteitsplan. Daar hebben we ook middelen voor gereserveerd. Al met al kunnen we nu oogsten wat we hebben gezaaid.”

Dankzij extra middelen van het Rijk valt het meerjarenperspectief gunstiger uit dan bij de voorgaande meerjarenbegroting. “Hierdoor hebben we kunnen voorkomen dat de OZB met 2% extra omhoog gaat en kunnen we een meerjarenbegroting presenteren die voor alle jaren (tot en met 2025) sluitend is. We zijn een financieel gezonde gemeente, maar de uitkering van het rijk op langere termijn blijft onzeker. We zien met name dat de kosten voor Jeugdzorg en de WMO structureel hoger uitvallen en dat blijft een onzekere factor op de begroting”, vervolgt wethouder Van Tilborg.

Opmaat naar Europese gemeente

De samenwerking met Baarle-Hertog krijgt een verdere impuls. Burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf: “Met de oprichting van de nieuwe juridische samenwerkingsvorm BGTS (Benelux Groepering Territoriale Samenwerking) kunnen we de samenwerking tussen de beide Baarles verder doorontwikkelen. Aan deze BGTS kunnen beide gemeentes bevoegdheden overdragen. Dit kun je zien als een opmaat naar een symbolische Europese gemeente.” Wethouder Nico Sommen vult aan: “Deze nieuwe samenwerkingsvorm biedt mogelijkheden om onze afvalinzameling samen met Baarle-Hertog vorm te geven.”

ABG-samenwerking

Naar aanleiding van de raadsbesluiten van de gemeenteraad van Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen in 2021 om de ABG-samenwerking voort te zetten, investeert het college in 2022 verder in de doorontwikkeling van de ABG-organisatie.

Wegen, woningbouw Bremerpoort en Omgevingsvisie

In 2022 gaat de gemeente aan de slag met de reconstructie en riolering van de Kapelstraat en de Hoogbraak. In 2022 wordt de Bremerpoort verbouwd en het fietspad Baarle-Ulicoten verbeterd. In 2023, 2024 en 2025 staan de (gedeeltelijke) uitvoering van het Masterplan Centrum en de reconstructies van de Meerleseweg, Groot Bedaf en de Kievit op de planning. En vanaf 2022 actualiseert de gemeente jaarlijks de Omgevingsvisie en het Omgevingsbeleid. “Ook bouwen we nieuwe woningen, zoals bij de Lanen van Baerle en Loveren Fase 2”, aldus Hans van Tilborg.

Sport en gezondheid

Met het lokaal preventieakkoord gaat de gemeente aan de slag met: stoppen met roken, terugdringen van overmatig alcoholgebruik en overgewicht. In 2022 starten we met het verbeteren en verduurzamen van onze sportaccommodaties.

Voorbereidingen gemeenteraadsverkiezingen 2022

Volgens de begroting investeert het college in de verkiezingen op 16 maart 2022. De gemeente reserveert een bedrag van € 15.000 voor opleidingskosten en kennismakingsbijeenkomsten voor nieuwe gemeenteraadsleden.

Behandeling in de gemeenteraad

De gemeenteraad behandelt deze meerjarenbegroting in haar vergaderingen van 3 en 10 november 2021.

De begroting in een oogopslag

Bekijk de begroting in één oogopslag  om te zien hoe de gemeente Baarle-Nassau aan haar geld komt en waaraan we dat het komende jaar uitgeven.  Bekijk de volledige begroting op www.baarle-nassau.nl/financien.