Concept Regionale Energie Strategie ter inzage

09 juni 2020

De regio West–Brabant, waar onze gemeente deel van uitmaakt, heeft een concept-RES (Regionale Energie Strategie) gemaakt. In deze concept-RES staat hoeveel duurzame energie onze regio gaat opwekken in de komende tien jaar. Het gaat dan voornamelijk over windenergie (windmolens) en zonne-energie (zonneparken).

De concept-RES ligt ter inzage bij de balie van ons gemeentehuis. Het document kun je ook inzien via onze website. Je kunt je op- en aanmerkingen op de concept-RES tot 1 augustus sturen naar duurzaamheid@abg.nl onder vermelding van “opmerkingen concept-RES”. Je kunt ook een filmpje over de concept-RES bekijken via YouTube.