Corona: maatregelen op campings en vakantieparken

27 maart 2020

Op 26 maart heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een nieuwe noodverordening afgekondigd. Hiermee wordt invulling gegeven aan de al eerder door het kabinet aangekondigde maatregelen waaronder het verbod op groepsvorming.

In Brabant vindt nog overleg plaats om te komen tot eenduidige bepalingen voor de recreatiebedrijven. Die zijn op dit moment nog niet beschikbaar.

Zolang deze bepalingen nog niet bekend zijn, moeten recreatieverblijven zich houden aan de landelijke richtlijnen. Voor uw bedrijf geldt dat u het aantal recreanten moet inperken, op zodanige wijze dat op het gehele terrein (inclusief alle bebouwing) de recreanten 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden. Dit kunt u bijvoorbeeld realiseren door minder boekingen aan te nemen en een regime in te voeren m.b.t. het gebruik van de gezamenlijke voorzieningen (toiletgebouwen, speelruimtes).

Laat in de gezamenlijke voorzieningen maximaal 1 persoon per 10 vierkante meter toe en stel per voorziening een deurbeleid in. Maak dit deurbeleid kenbaar bij elke in- en uitgang. Horeca is gesloten en dat geldt ook voor zwemvoorzieningen en andere recreatieruimtes voor gemeenschappelijk gebruik.
Verder merken we op dat het mogelijk is dat na het weekend wordt besloten tot algehele sluiting van de sanitaire voorzieningen.
Voor groepsaccommodaties geldt dat die vanaf heden niet meer in gebruik mogen zijn, omdat binnen die accommodaties toezicht op het naleven van de landelijke richtlijnen niet mogelijk is.
Wij realiseren ons dat dat er voor u veel onzekerheid is en dat dat grote gevolgen heeft voor uw bedrijfsvoering. Zodra wij beschikken over de richtlijnen van de Veiligheidsregio, stellen we u hiervan op de hoogte. Houd als ondernemer onze media hiervoor in de gaten.

Bent u van plan om een vakantiepark in onze gemeente te bezoeken?
We adviseren u voordat u van huis vertrekt de informatie bij het vakantiepark hierover te volgen en vragen u om de landelijke maatregelen ter harte te nemen.