Denk mee over de herinrichting van een gedeelte van centrum Baarle

24 februari 2022
Sfeerfoto

We beginnen met de voorbereidingen van de reconstructie van het weggedeelte van het Sint Annaplein en de Alphenseweg tot aan de Klokkenstraat. Uw inbreng bij de planvorming is belangrijk.

Wat gaan we doen?

We richten het weggedeelte volledig opnieuw in, met nieuwe bestratingsmaterialen. We vervangen de oude riolering door een gescheiden rioolstelsel, waarbij we zoveel mogelijk regenwater infiltreren in de bodem. Er komen nieuwe lichtmasten en veel meer openbaar groen.

Op het parkeergedeelte van het Sint Annaplein veranderen we de schuine parkeerplaatsen in langsparkeren, totdat we het parkgedeelte zelf aanpakken.

Het ontwerp

We hebben een eerste ontwerp. Dit ontwerp is de basis om het gesprek met u, bewoners, winkeliers, inwoners van Baarle en andere belanghebbenden en belangstellenden aan te gaan. We vinden het belangrijk dat iedereen kan meedenken over de plannen voor de herinrichting van het centrum. Keuzes die we samen met u maken, bijvoorbeeld over materiaalgebruik, hebben invloed op de plannen voor de herinrichting van andere straten in het centrum.

Uw inbreng

Een grote tekening met het ontwerp hangt in de publiekshal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom om tijdens de openingstijden dit ontwerp te komen bekijken. Ook op deze website kunt u het ontwerp bekijken. Uw reactie zien we graag tegemoet voor 14 maart. Stuurt u een mail met uw reactie naar janbraspenning@abg.nl.

En verder?

We verzamelen alle reacties en maken dan een concept eindontwerp. Dat eindontwerp lichten we graag nog toe tijdens een inloopmiddag of –avond of een bewonersavond. We laten u op tijd weten wanneer die is.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Dan kunt u contact opnemen met onze projectleider Jan Braspenning. Bij voorkeur dus per mail. Jan is ook bereikbaar via 06-53250924.