Denk mee over zonne- en windenergie in onze gemeente

24 februari 2021
onder zonnepanelen groenten en fruit kweken

Eerder deze maand spraken we met inwoners over zonne- en windenergie in onze gemeente. Onze ambitie is om minder CO2 uit te stoten en meer duurzame energie op te wekken. Vanwege de coronamaatregelen was de bijeenkomst online.

Als gemeente hebben we de ambitie om ervoor te zorgen dat we in 2030 49% minder CO² uitstoten dan in 1990. Ook ligt er een opgave vanuit het Rijk om samen met regionale partners duurzame energie op te wekken. Om op deze vraagstukken te kunnen reageren, denken we na over het opwekken van duurzame energie op ons grondgebied. We bepalen samen met onze inwoners hoe we tegen de ontwikkeling van duurzame energie aankijken.

Tijdens de informatieavond hebben inwoners gereageerd op stellingen en vragen. Vinden inwoners koppelkansen, landschappelijke inpassing, participatiemogelijkheden, draagvlak of financiële bijdrage belangrijk? Ze gaven ook antwoord op stellingen als: ‘We willen toekomstige lokale initiatieven voorrang geven boven initiatieven van buitenaf. Wat zijn hierbij mogelijke spelregels?’.

Kon u niet bij de online informatieavond zijn, maar wilt u wel graag nog uw mening geven? U kunt tot eind februari uw mening achterlaten op deze pagina