Deze maand maaien we een deel van de sloten en bermen

01 september 2021
gras met wilde bloemen

We houden bij het maaien meer rekening met de natuur in en rondom de sloten en bermen. We maaien niet alles in een keer, maar in fases.

Doordat we niet alle planten en bloemen gelijk maaien, is er altijd ruimte voor dieren om te leven in de stukken die blijven staan. Daarnaast krijgen ook andere planten en bloemen de ruimte om te groeien. Op deze manier verbetert het leefgebied voor insecten, waaronder bijen, enorm. Bij de afweging voor de natuur welke stukken we wel of niet maaien, houden we rekening met de verkeersveiligheid. Ook kijken we of er geen wateroverlast ontstaat wanneer er een flinke regenbui valt.

In plaats van kale bermen en sloten, ziet u na het maaien nog begroeiing. Het is niet de bedoeling dat omwonenden dit alsnog maaien. Kijk voor meer informatie op www.brabantsedelta.nl/maaionderhoud