Enkele terrassen in Baarle-Nassau tijdelijk groter vanwege coronamaatregelen

29 mei 2020

De horeca in de gemeente Baarle-Nassau bereidt zich voor om vanaf 1 juni weer langzaamaan open te gaan. Daarbij geldt in eerste instantie een maximum van 30 aanwezige gasten (dus exclusief personeel) in een horecagelegenheid. Voor terrassen geldt geen maximum aantal personen. Zowel binnen als buiten op het terras moet iedereen, behalve mensen uit hetzelfde huishouden, 1,5 meter afstand houden. Dit betekent dat ondernemers minder tafels in hun gelegenheid en op de huidige terrassen kunnen plaatsen. Een aantal horecaondernemers heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend om tijdelijk hun terrassen te mogen uitbreiden.

‘Graag meedenken’

“Gelukkig is dit voor onze horecaondernemers, na wekenlang dicht te zijn geweest, weer een stap in de goede richting! En zeker nu het mooie weer de inwoners en bezoekers van Baarle-Nassau uitnodigt om naar buiten te gaan en op onze gezellige terrassen te vertoeven. We realiseren ons dat dit een beperkte start is en dat de voorschriften niet voor dezelfde inkomsten zorgen. Het vereist veel creativiteit en inzet om te voldoen aan de eisen van de 1,5-metersamenleving. Daarom denken we graag met de horeca mee om de terrassen tijdelijk uit te breiden op openbare ruimte. Ze hoeven hiervoor geen precariobelasting en leges te betalen voor deze tijdelijke vergunning”, licht burgemeester Marjon de Hoon – Veelenturf toe.

Hoe kijken we naar aanvragen om terrasuitbreiding?

Per aanvraag bezien we wat de mogelijkheden zijn. Hierbij kijken we naar het gebruik van trottoirs voor de horecagelegenheid zelf of voor een pand in de buurt dat leeg staat, openbare pleinen of parkeerplaatsen. Ook is het mogelijk om de privé-parkeerplaats voor een deel in gebruik te nemen als terras. Daarbij onderzoeken we of omwonenden en klanten hun auto kunnen blijven parkeren en of de doorgang voor voetgangers, ondernemers en hulpdiensten goed bereikbaar blijft. De mogelijkheid om terrassen tijdelijk uit te breiden, geldt in eerste instantie tot 1 november 2020.

Wat voor aanvragen hebben we gekregen?

In de gemeente Baarle-Nassau hebben we inmiddels verschillende aanvragen ontvangen van ondernemers die hun terras tijdelijk op het trottoir voor hun horecagelegenheid of voor de gevel van een naastgelegen pand willen uitbreiden. Hiervoor hebben we samen met de ondernemer een oplossing gevonden.

Welke richtlijnen moeten ondernemers volgen?

Ondernemers hebben verder veel vragen over de aanstaande versoepeling van de maatregelen. Koninklijke Horeca Nederland heeft een protocol voor de heropening van de horeca opgesteld, waarin duidelijk is omschreven wat de “eisen” zijn waaraan de inrichtingen de komende maanden moeten voldoen. Verder moeten ondernemers zich houden aan de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Uitdaging

In Baarle-Nassau hebben we de extra uitdaging dat gasten uit België (en dus ook uit Baarle-Hertog) nog geen gebruik mogen maken van horeca. Marjon de Hoon – Veelenturf: “We verwachten en hopen dat iedereen hierin op een gezonde manier zijn verantwoordelijkheid neemt. Het is niet expliciet de verantwoordelijkheid van horecaondernemers om toe te zien op de herkomst van gasten, maar we verwachten wel een goede naleving in zijn algemeenheid. Met name op de naleving van het 1,5 meter criterium. Ondanks enige versoepeling is het immers nog altijd essentieel dat we elkaar scherp houden om besmetting met het coronavirus te voorkomen. De heropening van de horeca geeft onze ondernemer hierin een grote verantwoordelijkheid. “